info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

ข่าวสารและกิจกรรม

คนพิการคือพลัง ไม่ใช่ภาระสังคม

คนพิการทำงานมีประสิทธิภาพดีกว่า ไม่ลา ไม่เมา ไม่สาย ไม่ขาด ไม่มีเรื่องชู้สาว คนพิการ...

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ร่วมบรรยาย

ผลิตภัณฑ์และจัดแสดงสินค้า 4 ภูมิภาคทั่วไทยในงาน "อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 13" ...

“ท่อน้ำไทย กับการตอบแทนสังคม”

พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย “อาคาร ท่อน้ำไทย 50 ปี” ....

สายใยผูกพัน ก้าวสู่ปีที่ 50

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด และบริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าภาคเหนือ...

ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ตึกถล่ม “ท่อน้ำไทย แก่ แข็ง ทน”

ได้เริ่มแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ...

กิจกรรมแรกของการก้าวสู่ปีที่ 50

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าภาคกลาง และภาคตะวันออก...

ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “ท่อน้ำไทย แก่ แข็ง ทน”

สื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่ต้องมีความเข้าใจกันทุกๆ เรื่อง ...

โครงการจัดตั้ง “โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่” แห่งใหม่ ที่ จ.หนองคาย

โครงการจัดตั้ง “โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่” แห่งใหม่ ที่ จ.หนองคาย เพื่อเป็นศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการ ให้มีทักษะ สามารถปฏิบัติงานสู่สังคมภายนอกทัดเทียมกับคนปกติทั่วๆ ไป.........

"ท่อน้ำไทย" สนับสนุนการถ่ายทอดซีเกมส์ ครั้งที่ 26

เพื่อเป็นศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการ ให้มีทักษะ สามารถปฏิบัติงานสู่สังคมภายนอกทัดเทียมกับคนปกติทั่วๆ ไป...

ท่อน้ำไทย” ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่าง วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2551...

มอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ

พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการ (แทน) บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ...

มอบเงินก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด และบริษัทในเครือ สนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ...

มอบเงินสร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการ(แทน)บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มอบเงิน 1,981,100 บาท...