มอบเงินก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด และบริษัทในเครือ สนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 คณะผู้บริหาร "ท่อน้ำไทย" ได้มอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย จำนวนเงินรวม 4,233,400 บาท และพาคณะผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ชมการทำงานของผู้พิการในโรงงาน "ท่อน้ำไทย"