info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะช่าง อบต. เข้าดูงานที่โรงงาน “ท่อน้ำไทย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นำคณะช่าง อบต. จากทั่วประเทศ จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551...

ท่อน้ำไทย สนับสนุนการศึกษาคนพิการ

ท่อน้ำไทย บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนการศึกษาคนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อช่วยพัฒนาชีวิตและสังคม...

ท่อน้ำไทย บริจาคประตูพีวีซีและวงกบพีวีซี

ท่อน้ำไทย บริจาคประตูพีวีซีและวงกบพีวีซี ขนาด 70X180 ซม. จำนวน 50 ชุด ให้กับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปซ่อมแซมห้องน้ำ...