info@thaipipe.com 02-424 9440, 02-433 0021, 02 883 3175

วิสัยทัศน์และโรงงานทั่วประเทศ

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด Thai Pipe Industry Co.,Ltd.

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ทำการผลิตท่อพีวีซี,อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี และ ท่อพีอี รวม ทั้งประตูหน้าต่างพีวีซีและอื่นๆ จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมี คุณวิฑูรย์ ภัทรเลาหะ ประธานและ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการ อุตสาหกรรมไทยได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจและดูงานใน หลายๆประเทศ เป็นผู้มีความรอบรู้ในเรื่องกระบวนการผลิต วิธีใช้ ความต้องการของผู้ใช้และตลาดทั้งภาย ในและต่างประเทศ

อีก ทั้งยังเป็นผู้ที่มีสายตาอันกว้างไกล ในการลดต้นทุนการผลิต การขนส่ง การกระจายการลง ทุนไปสู่ส่วนภูมิภาคให้ผู้แทนจำหน่ายหรือลูกค้าได้เป็นเจ้าของกิจการและมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นการ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำ มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับเป็นการสนองนโยบายของ ภาครัฐอีกด้วย

ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว คุณวิฑูรย์ ภัทรเลาหะ จึงได้ดำเนินการริเริ่มตั้งโรงงานในส่วนภูมิภาคขึ้นทั้ง 4 ภาค คือ


1. บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการผลิตมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2534 และทำพิธี เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2535 โดยมี กำลังการผลิตขั้นต้น 40,000 ตัน/ปี ในพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ .


2. บริษัท ภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ริมทางหลวงแผ่นดินสายเพชร เกษม ช่วงรัตภูมิ-หาดใหญ่ ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคม 2536 และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2527 โดยมี กำลังผลิตขั้นต้นประมาณ 33,000 ตัน/ปี ในพื้นที่ประมาณ 400 ไร่


3. บริษัท ตะวันออกอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ริมทางหลวงแผ่นดิน สาย ระยอง-บ้านค่าย-ชลบุรี ห่างจากตัวจังหวัดระยองประมาณ 15 กิโลเมตร ในพื้นที่ประมาณ 360 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการผลิต ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2538 และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2539 โดยมีกำลังการผลิตขั้นต้นประมาณ 30,000 ตัน/ปี


4. บริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ห่างจากตัว จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 10 กิโลเมตร ในพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ซึ่งได้ ดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2540 และ ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2540 โดยมี กำลัง การผลิตขั้นต้นประมาณ 40,000 ตัน/ปี