info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

01) ขนาดทั่วไปของข้อต่อท่อ พีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อ รับความดัน

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

02) ขนาดทั่วไปของเกลียวสำหรับ ข้อต่อท่อพีวีซี ท่อน้ำไทย"

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

03) ข้อต่อตรง

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

04) ข้อต่อลด

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

05) ข้องอ 45°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

06) ข้องอ 90°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

07) ข้องอ 90° ลด

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

08) สามทาง 90°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

09) สามทาง 90° ลด°

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

10) ข้อต่อเกลียวนอก

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

11) ข้อต่อเกลียวใน

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

12) สามตาเกลียวใน

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

13) ข้องอเกลียวใน

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

14) ข้องอเกลียวนอก

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

15) ฝาครอบ

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

16) ฝาครอบเกลียว

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

17) ข้อต่อหน้าจานพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

18) ยูเนี่ยนพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

19) กิ๊ปจับท่อพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

20) คลิปจับท่อพีวีซีก้ามปู

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

21) ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

22) สามตาเกลียวในทองเหลือง

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

23) ข้องอเกลียวในทองเหลือง

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

24) นิปเปิ้ลพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

25) ข้อต่อลดเหลี่ยม

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

26) ปลั๊กอุดพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

27) ประตูน้ำพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

28) หัวกระโหลกพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

29) รัดแยกพีวีซี

อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

30) ข้อต่อตรงมือ