บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ร่วมบรรยาย

ผลิตภัณฑ์และจัดแสดงสินค้า 4 ภูมิภาคทั่วไทยในงาน "อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 13" ประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้า นวัตกรรม งานโครงสร้าง ก่อสร้าง และงานระบบ สำหรับองค์การปกครองท้องถิ่น เทศบาล เพื่อการพัฒนาบริหารงานส่วนท้องถิ่น