กิจกรรมแรกของการก้าวสู่ปีที่ 50

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าภาคกลาง และภาคตะวันออก ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม " สายใยผูกพันก้าวสู่ 50 ปี ท่อน้ำไทย " ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ 27-28 ตุลาคม 2555