สายใยผูกพัน ก้าวสู่ปีที่ 50

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด และบริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าภาคเหนือทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานสายใยผูกพัน ก้าวสู่ 50 ปี ท่อน้ำไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ.โรงแรม The Empress จ. เชียงใหม่