ท่อน้ำไทย” ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่าง วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โดยทางบริษัทฯ ได้ให้ความสนับสนุนมอบท่อพีวีซี, อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซี และเสื้อ “ท่อน้ำไทย” สำหรับใช้ในการแข่งขันประกอบต่อท่อพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คือ นายทรงศักดิ์ ทัตอุปริตโถ ร่วมเป็นอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเทคนิค สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ดียิ่งขึ้น