มอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ

พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการ (แทน) บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ให้กับนักเรียนโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ อำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553