info@thaipipe.com 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175

New & Event

รับมอบเข็มเชิญชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธรรมธำรง ประจำปี 2562

พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด รับมอบเข็มเชิญชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธรรมธำรง ประจำปี 2562 (ชั้นที่ 4 อันเป็นที่ชมเชยยิ่ง)..

อุตสาหกรรมท่อน้าไทย ร่วมจัดศึก "ท่อน้ำไทย ลุมพินี T.K.O" เริ่ม5ม.ค62

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้าไทย จากัด และ “ชุ้น เกียรติเพชร” หรือ นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ โปรโมเตอร์ ร่วมแถลงข่าวจัดศึก “ศึกท่อน้าไทย ลุมพินี T.K.O.” ที่เวทีมวยลุมพินี เริ่ม 5 ม.ค.62...

“ท่อน้ำไทย” รับเครื่องหมำย ฉลากเขียว”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้าไทย จากัด รับเครื่องหมาย “ฉลากเขียว”...

โรงงาน “ท่อน้าไทย” ได้รับ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีแนวโน้มถูกทาลายเพิ่มมากขึ้นและจานวนประชากรมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน มีการประดิษฐ์...

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 16 : บทสรุปของภารกิจในโครงการน้ำคือชีวิต

ออกอากาศ : 21 มกราคม 2561

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 15 : จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ

ออกอากาศ : 14 มกราคม 2561

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 14 : ตามรอยพระราชดำริสร้างพลังชีวิตแห่งสายน้ำ

ออกอากาศ : 7 มกราคม 2561

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 13 : ฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองภาษีเจริญในภาคครัวเรือนและตลาดน้ำหนองพะองอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อ

ออกอากาศ : 24 ธันวาคม 2560

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 12 : บริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่นเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ

ออกอากาศ : 17 ธันวาคม 2560

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 11 : จุฬาฯ-รากแก้ว อาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดน่าน

ออกอากาศ : 10 ธันวาคม 2560

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 10 : สร้างฝายผลิตไฟฟ้า เพื่อพัฒนาป่าต้นน้ำ

ออกอากาศ : 3 ธันวาคม 2560

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 9 : น้ำเปลี่ยนชีวิต กุ้งเครฟิชเปี่ยมคุณธรรม

ออกอากาศ : 26 พฤศจิกายน 2560

ตอนที่ 8 โครงการสร้างฝายมีชีวิต ปางมโนราห์ ณ บ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

ออกอากาศ 19 พฤศจิกายน 2560

ตอนที่ 7 เนชั่น-ยู ร่วมใจสร้างฝายเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ม.เนชั่น ลำปาง

ออกอากาศ 12 พฤศจิกายน 2560

ตอนที่ 6 ภารกิจโครงการ The River Of Kings ตามรอยพระยุคลบาทศาสตร์แห่งน้ำ จากน้องๆ มหาวิทยาลัยสยาม

ออกอากาศ 5 พฤศจิกายน 2560

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 5 “ปั้นฝันปั้นน้ำ ช่วยกันทำเพื่อชุมชน”

ออกอากาศ 22 ตุลาคม 2560

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 4 "ทำความรู้จัก 5 ทีมสุดท้าย"

ออกอากาศ 15 ตุลาคม 2560

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 3 "ทำความรู้จัก 5 ทีมแรก"

ออกอากาศ 8 ตุลาคม 2560

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนที่ 2 "WorkShop"

ออกอากาศ 1 ตุลาคม 2560

รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น4 ตอนที่ 1 “ปฐมบท”

ออกอากาศ 24 กันยายน 2560