ศึกท่อน้ำไทย LUMPINEE T.K.O ลุมพินี ทีเคโอ

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้าไทย จากัด และ “ชุ้น เกียรติเพชร” หรือ นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ โปรโมเตอร์ ร่วมแถลงข่าวจัดศึก “ศึกท่อน้าไทย ลุมพินี T.K.O.” ที่เวทีมวยลุมพินี เริ่ม 5 ม.ค.62... วันที่ 29 ธ.ค. 61 ที่ เวทีมวยลุมพินี รามอินทรา พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบหมายให้ พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ เลขาธิการสนามมวยฯ ร่วมกับ นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ กก.ผจก. บริษัท เวิลด์ สปอร์ต กรุ๊ป จากัด, พ.อ.ดร.ยรรยง ภัทธเลาหะ กก.บห. บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้าไทย จากัด และ “ชุ้น เกียรติเพชร” หรือนายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ โปรโมเตอร์ ร่วมแถลงข่าว “ศึกท่อน้าไทย ลุมพินี T.K.O.”