คนพิการคือพลัง ไม่ใช่ภาระสังคม

คนพิการทำงานมีประสิทธิภาพดีกว่า ไม่ลา ไม่เมา ไม่สาย ไม่ขาด ไม่มีเรื่องชู้สาว คนพิการทำงานได้ไม่แตกต่างกับคนอุปกรณ์ร่างกายครบ 32 พ.อ.ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหาร บริษัทอุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย จำกัด ยืนยันคนพิการทำงานดีเยี่ยม จากประสบการณ์จ้างคนพิการทำงานในโรงงานอุตสหรรมท่อน้ำไทย