บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่” แห่งใหม่ ที่ จ.หนองคาย

เพื่อเป็นศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการ ให้มีทักษะ สามารถปฏิบัติงานสู่สังคมภายนอกทัดเทียมกับคนปกติทั่วๆ ไป พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ