ตอนที่ 8 โครงการสร้างฝายมีชีวิต ปางมโนราห์ ณ บ้านห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก


ออกอากาศ 19 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม