ท่อ HDPE

ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง “สำหรับท่อน้ำดื่ม” ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.982-2548 มีสีดำ สามารถโค้งงอ และให้ความยืดหยุ่นตัวได้ดี ทนทานต่อสารเคมี ผิวในเรียบ ไม่เป็นพิษ นำหนักเบาโดยเฉพาะท่อขนาดเล็กสามารถม้วนได้ จึงสะดวกในการขนย้ายและการติดตั้ง สำหรับใช้เป็นท่อในงานระบบส่งน้ำประปา-น้ำดื่ม, งานระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์, งานระบบเกษตรชลประทาน, และท่อระบายน้ำทิ้งในงานอุตสาหกรรม ฯลฯ มีผลิตตั้งแต่ขนาด 16 มม. – 630 มม.

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม