ผลิตภัณฑ์ “ท่อน้ำไทย” ครบทุกความต้องการ คุณภาพเยี่ยมที่สุดของประเทศ

01). ท่อพีวีซีแข็ง

ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม” ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อรับความดันสูง และสามารถนำไปใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลในอาคารบ้านเรือนได้อีกด้วย มี 3 ประเภท ดังนี้
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายธรรมดา ผลิตตั้งแต่ขนาด 18 มม. (1/2”) ถึง 600 มม. (24”)
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ผลิตตั้งแต่ขนาด 18 มม. (1/2”) ถึง 600 มม. (24”)
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ผลิตตั้งแต่ขนาด 55 มม. (2”) ถึง 600 มม. (24”)

02). ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม”

ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม” ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.999-2533 มีสีเทา เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อส่งสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม, ท่อสำหรับชลประทาน และท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล มี 3 ประเภท ดังนี้
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายธรรมดา ผลิตตั้งแต่ขนาด 15 มม. (3/8”) ถึง 600 มม. (24”)
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ผลิตตั้งแต่ขนาด 15 มม. (3/8”) ถึง 600 มม. (24”)
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ผลิตตั้งแต่ขนาด 55 มม. (2”) ถึง 600 มม. (24”)

03). ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์”

ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์” ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 216-2524 มีสีเหลือง เหมาะสำหรับใช้งานเป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ มี 2 ประเภท ดังนี้
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายธรรมดา ผลิตตั้งแต่ขนาด 15 มม. (3/8”) ถึง 100 มม. (4”)
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ผลิตตั้งแต่ขนาด 15 มม. (3/8”) ถึง 100 มม. (4”)

04). ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้ในงานเกษตร”

ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีเทา เหมาะสำหรับใช้ในงาน เกษตร เช่น วางระบบท่อให้น้ำในสวน ไร่ผลไม้ต่างๆ และงานระบบท่อที่รับความดันไม่สูงมากนัก มี 2 ประเภท ดังนี้
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายธรรมดา ผลิตตั้งแต่ขนาด 10 มม. (1/4”) ถึง 125 มม. (5”)
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ผลิตตั้งแต่ขนาด 10 มม. (1/4”) ถึง 125 มม. (5”)

05). ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้ในงานสุขภัณฑ์”

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีขาว เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อประปา, ท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค, ท่อรับความดันสูง และสามารถนำไปใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารบ้านเรือนตามสภาพพื้นและการออกแบบ มี 2 ประเภท ดังนี้
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายธรรมดา ผลิตตั้งแต่ขนาด 18 มม. (1/2”) ถึง 100 มม. (4”)
- ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ผลิตตั้งแต่ขนาด 18 มม. (1/2”) ถึง 100 มม. (4”)

 

06). ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับใช้ขุดเจาะบ่อบาดาล”

ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มี 2 ประเภท ดังนี้
- ท่อพีวีซีแข็ง “สำหรับท่อบาดาล” มีสีเทา เป็นท่อพีวีซีชนิดพิเศษ สำหรับการใช้เป็นท่อในระบบขุดเจาะบ่อ มีผลิตขนาด 100 มม. (4”)
- ท่อกรองพีวีซีแข็ง มี 2 แบบ คือ ท่อกรองพีวีซี ชนิดเซาะร่องตรง ผลิตตั้งแต่ขนาด 55 มม. (2”) ถึง 600 มม. (24”) กับ ท่อกรองพีวีซี ชนิดเซาะร่องเกลียว ผลิตตั้งแต่ขนาด 40 มม. (1 1/2”) ถึง 125 มม. (5”) เลือกใช้ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการออกแบบ

07). ท่อพีวีซีแข็งสีขาว “สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์”

มี 2 ประเภท ดังนี้
- ท่อพีวีซีแข็งสีขาว มาตรฐาน “ท่อน้ำไทย TPS 2-2” ผลิตตามมาตรฐาน “ท่อน้ำไทย” มีสีขาว เหมาะสำหรับใช้งานเป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ ผลิตตั้งแต่ขนาด 40 มม. (1 1/2”) ถึง 125 มม. (5”)
- ท่อพีวีซีแข็งสีขาว มาตรฐาน “BS.” ผลิตตามมาตรฐาน “BS.” มีสีขาว เหมาะสำหรับใช้งานเป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลโทรศัพท์โทรศัพท์ ผลิตตั้งแต่ขนาด 40 มม. (1 1/2”) ถึง 125 มม. (5”)

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม