ท่อพีวีซีอ่อน

1. ท่ออ่อน มีผลิต 4 ชนิด คือ ท่ออ่อนใส, ท่ออ่อน 2 ชั้น เขียวดำ, ท่ออ่อน 2 ชั้นฟ้าใส และท่ออ่อนชนิดสีพิเศษ (มีสีแดงใส, สีน้ำเงินใส, สีเขียวใส, สีเหลืองใส, สีชมพู และสีขาว) สำหรับใช้เป็นท่อส่งหรือรดน้ำต้นไม้ในสวน ไร่นา และใช้ในอาคารบ้านเรือน ฯลฯ มีผลิตตั้งแต่ขนาด 1/8” ถึง 4”
2. ท่อดูดน้ำพีวีซี สำหรับใช้เป็นท่อดูดน้ำหรือดูดน้ำเข้าไร่นา, ไร่สวน และเป็นท่อดูดของเหลวประเภทงานหนัก เช่น ท่อดูดอุจาระ เป็นต้น มีผลิตตั้งแต่ขนาด 25 มม. (1”) ถึง 100 มม. (4”)
3. ท่อดูดอากาศพีวีซี สำหรับใช้เป็นท่อดูดอากาศ ควันตามโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารบ้านเรือน นอกจากนั้นยังใช้เป็นท่อส่งแอร์ได้อีกด้วย มีผลิตตั้งแต่ขนาด 50 มม. (2”) ถึง 250 มม. (10”)
4. ท่ออ่อนเสริมด้ายถัก สำหรับใช้งานเป็นท่อส่งก๊าชตามอาคารบ้านเรือน เป็นท่อลมรับความดันสูง มีผลิตตั้งแต่ขนาด 6 มม. (1/4”) ถึง 19 มม. (3/4”)
5. อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่ออ่อนพีวีซี เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการต่อท่ออ่อนพีวีซีในการใช้งาน

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม